KIT KAT

Kit Kat chunky cookie dough

$4.00$5.80

Kit Kat chunky Caramel

$4.00$5.80

Kit Kat hazelnut crunch

$6.00$8.70

Kit Kat cookie crumble

$6.00$8.70

Kit Kat Caramel crisp

$6.00$8.70

Japanese Kit Kats

$10.00$14.50

Nestle Kit Kat Santa “Australia”

$3.00$4.35

Kit Kat Exotic Bundle

$36.00$52.20
Start Customizing

Japanese Kit Kats

$10.00$14.50

kit kat chunky hazelnut cream

$4.00$5.80

Kit Kat “China” Ocean Salt

$12.00$17.40

Japanese Kit kats

$10.00$14.50
BACK TO TOP